Osoblje zaposleno u našoj ordinaciji poseduje izuzetno profesionalno iskustvo. Ovo se odnosi kako na tehničare koji realizuju radiografisanje tako i na lekare pod čijim se nadzorom obavljaju pregledi i koji vrše tražene analize. Već pet godina se, u saradnji sa Vašim stomatolozima, brinemo za zdravlje Vaših zuba. Poverenje koje nam neprestano ukazujete obavezuje nas da stalno unapređujemo kvalitet naših usluga. Zato želimo da nam svojim sugestijama i kritikama pomognete u tome.

Više o tome

U našoj ordinaciji su instalirani aparati koji predstavljaju potpuno nove tehnologije radiološke opreme ili pripadaju poslednjim generacijama konvencionalnih mašina koje se koriste u stomatološkoj radiologiji. Kao prva ordinacija na Balkanu koja koristi tehniku digitalizovane rendgenske slike doneli smo mnoge prednosti u odnosu na konvencionalne tehnologije: poboljšanje vizuelnih kvaliteta snimka, neuporedivo bolji stepen zaštite pacijenata tokom snimanja, eliminacija ponavljanja snimanja jer se kvalitet snimka moze korigovati tokom digitalizacije kao i stavljanje snimka u kompjutersku bazu odakle se u svakom trenutku moze ponovo štampati.

Više o tome

« 1 od 27 »

Više o tome